آرایش صورت

بسیاری از خانم ها برای برجسته کردن جذابیت و زیبایی خود از آرایش صورت استفاده می کنند. بسته به شرایط موقعیت های بین فردی ، تأکید بر زنانگی و روندهای فعلی آرایش اجتماعی ،ممکن است از طبیعی (سبک) تا پر زرق و برق (سنگین) متفاوت باشد.

web tracker